::: informacje dla absolwentów

| ogłoszenia różne |

 

Informujemy, że od 20 maja 2014 r. obsługę byłych studentów w zakresie wystawiania zaświadczeń na podstawie przechowywanej w Archiwum dokumentacji kształcenia, przejmuje Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dokumentacja byłych studentów przekazywana jest do Archiwum po upływie dwóch lat od ukończenia lub przerwania studiów. Za usługi świadczone przez Archiwum UZ pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem opłat dostępnym na stronie: http://archiwum.uz.zgora.pl/index.php/uslugi-i-cenniki.

Wnioski o wystawianie zaświadczeń kierować do Archiwum UZ:

Sekcja ds. dokumentacji procesu kształcenia
al. Wojska Polskiego 71a 65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 10 (budynek Neofilologicum UZ)
(68) 328 31 07, 605 850 002
w3archiwum@uz.zgora.pl

Sekcja materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej i specjalistycznej
al. Wojska Polskiego 71a 65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 09, 010A (budynek Neofilologicum UZ)
(68) 328 32 39
(68) 328 32 86
(68) 328 31 37