Biblioteka Sztuki Wydziału Artystycznego UZ


::: Biblioteka Uniwersytecka ::: Aktualności - Wystawy :::

GALERIA GRAFIKI BIBLIOTEKI SZTUKI
KOLEKCJA DZIEŁ ARTYSTYCZNYCH
DOKUMENTACJA I INFORMACJA ARTYSTYCZNA
(048) 0683282969
e-mail:  j.wallis@bu.uz.zgora.pl

 

BIBLIOTEKA - KOLEKCJA DZIEŁ ARTYSTYCZNYCH

Biblioteka Sztuki powstała w 1997 roku na wniosek Dyrektora Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej, prof. Antoniego Zydronia i Dyrektora Biblioteki Głównej WSP TK, dra Franciszka Pilarczyka. Pierwszy zbiór książek w nowo powstałej bibliotece był depozytem Biblioteki Głównej WSP TK, zawierającym piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin sztuki w liczbie 1365 woluminów. Zbiory są uzupełniane zakupami i darami. Zakres zbiorów obejmuje wydawnictwa ogólne, takie jak encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie. Biblioteka gromadzi książki ze wszystkich dziedzin sztuk plastycznych: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej
i projektowej, fotografii, działań efemerycznych i innych o charakterze historycznym, monograficznym
i problemowym. Biblioteka zbiera także książki z takich dziedzin podstawowych, jak filozofia, estetyka czy krytyka artystyczna. Księgozbiór liczy 5714 książek (łącznie z depozytami z BNHS). Biblioteka posiada
32 bieżące tytuły czasopism krajowych i zagranicznych, dostęp do czasopism zagranicznych (prenumerata elektroniczna) z każdego komputera zainstalowanego w Bibliotece Sztuki oraz do elektronicznego katalogu zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej przez internetowy Multiopac WWW. Z Biblioteki Sztuki korzystają studenci
i pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz osoby z zewnątrz.

ARTOTEKA GRAFIKI

ARTOTEKĘ GRAFIKI tworzą: GALERIA GRAFIKI BIBLIOTEKI SZTUKI, KOLEKCJA DZIEŁ ARTYSTYCZNYCH, DZIAŁ DOKUMENTACJI i INFORMACJI ARTYSTYCZNEJ oraz materiały ze SPOTKAŃ, WYKŁADÓW i DZIAŁAŃ OTWARTYCH, które stanowią wgląd w bieżące zjawiska artystyczne, są zbiorem informacji i wiedzy, a także bezpośrednich kontaktów z twórcami.

GALERIA GRAFIKI BIBLIOTEKI SZTUKI

W ramach programu Artoteki Grafiki już szósty rok są organizowane cykle wystaw, wykładów, spotkań
i dyskusji otwartych z udziałem najznakomitszych artystów polskich wielu pokoleń, związanych z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju. Program i kalendarium wystaw i spotkań ustala Rada Programowa składająca się z artystów. Powyższa inicjatywa ma na celu zapoznanie studentów naszej uczelni z aktualną - dostępną
w naszych warunkach ekspozycyjnych - problematyką sztuki graficznej, z jej powiązaniami multimedialnymi,
a także poznanie autorów. Wystawy mają charakter pokazów indywidualnych, połączonych z wykładami otwartymi w cyklach miesięcznych dla całej społeczności akademickiej, lokalnej i osób zainteresowanych
z zewnątrz oraz instytucji kulturalnych i artystycznych miasta i regionu. Galeria Grafiki rozpoczęła działalność
w marcu 2002 indywidualnymi wystawami Andrzeja Bobrowskiego, Jana Berdyszaka i Piotra Szurka. W roku akademickim 2002/2003 prezentowano grafiki: Stanisława Wieczorka, Jacka Papli, Adama Romaniuka, Tadeusza Jackowskiego, Wojciecha Müllera, Andrzeja Gieragi i Izabelli Gustowskiej. Rok 2003/2004 zaowocował wystawami: Ewy Zawadzkiej, Dobiesława, Grzegorza Mazurka, Marcina Surzyckiego, Andrzeja Bednarczyka, Mirosława Pawłowskiego i Ryszarda Otręby. Wystawom towarzyszyły spotkania z autorami
i wykłady. W październiku 2004 roku działalność Galerii zainaugurował (dwudziestą wystawą) Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Profesor Jan Pamuła _ pionier grafiki komputerowej w Polsce, który w ramach _ Dni Nauki, Zielona Góra 2004_ wygłosił wykład zatytułowany Grafika komputerowa i teoria obrazowania komputerowego . W listopadzie 2004 roku odbył się pokaz grafiki i spotkanie z Maciejem Kurakiem, a wykład Instalacja artystyczna zakończył spotkanie. W styczniu 2005 roku zaprezentowano wystawy: Elżbiety Baneckiej, Andrzeja Bębenka, Andrzeja Pietscha, Zbigniewa Lutomskiego i Krystyny Piotrowskiej. Rok 2006 zaowocował wystawami: Tadeusza Wiktora, Marka Glinkowskiego, Andrzeja Dudka _ Dürera, Andrzeja Pepłońskiego, Mirosławy Boczniowicz, Marka Kusia i Tadeusza Trepkowskiego (komisarz wystawy Janusz Opaska), Teodora Durskiego i Janusza Akermanna. W 2007 pokazaliśmy plakaty Mirosława Adamczyka, Archilimy Tadusza Sawy-Borysławskiego z cyklu Geometrie chaosu , przedstawiliśmy wykład multimedialny Artystyczna ruletka _ porządkowanie przypadku, wystawę Ukryty wymiar Janusza Cywickiego oraz Prace Marcina Berdyszaka z jego prezentacją audiowizualną i wykładem Sztuczny instynkt kultury. Rok 2008 zaowocował wystawami: Jerzego Hejnowicza, Kamila Kuskowskiego. 27 maja została otwarta kolejna wystawa połączona z wykładem i pokazem warsztatowym prof. Art. School The University of Tennese, Koichi Yamamoto z USA. W ramach Festiwalu Nauki, Zielona Góra 2008 Piotr Szurek zaprezentował 43 wystawę: Rysunek _ malarstwo _ grafika . Inaugurację roku akademickiego 2008/2009 rozpoczęliśmy wystawą Janiny Kraupe-Świderskiej. Pokazaliśmy grafiki z Kolekcji Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.