::: informacje dla wykładowców Wydziału Artystycznego

W imieniu Pani Dziekan Wydziału Artystycznego informujemy:

W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące zakończenia semestru i terminy do rozliczenia się przez wykładowców z zaliczeń, egzaminów i protokołów.

sesja_informacje_wykładowcy.pdf / harmonogram_sesji_zimowej_2019_2020.pdf

Proszę o umieszczenie tych informacji na stronach instytutów i na tablicach ogłoszeń dla wykładowców i studentów, proszę o przekazanie ich swoim pracownikom zatrudnionym na etacie, na umowę-zlecenie, a także pracownikom z innych wydziałów, którzy prowadzą i zaliczają zajęcia na Wydziale Artystycznym.

Nowym pracownikom proszę udostępnić dane do konta PracNet.

Przypominam, iż harmonogramy sesji egzaminacyjnej należy złożyć do zatwierdzenia Dziekana w terminie
do 15 stycznia 2020, natomiast harmonogramy zaliczeń bardzo proszę przygotować i udostępnić studentom na stronie instytutu i na tablicy ogłoszeń.

Zwracam uwagę, że wszystkie zaliczenia (I i II termin) muszą się odbyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2020 roku.

W sesji egzaminacyjnej nie będzie można przeprowadzać zaliczeń.

Daty końcowe w poszczególnych zaliczeniach i egzaminach są datami ostatecznymi (do godz. 23.59) na uzupełnienie wpisów w systemie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ

Szanowni Państwo,

W załączeniu instrukcja otrzymana z Centrum Komputerowego dot. "OSA": plik pdf opisujący przebieg workflow analizy antyplagiatowej OSA w modułach UZ. Zawiera on szczegółowe omówienie następujących po sobie czynności, które należy wykonać zarówno po stronie pracownika dziekanatu, jak i studenta oraz promotora.

: Wzory stron tytułowych w teoretycznej pracy dyplomowej:

- Intytut Muzyki wzór strony tytułowej  |  - Instytut Sztuk Wizualnych wzór strony tytułowej


: Informacja dla promotorów na temat prac dyplomowych
(plik pdf)


: formularze recenzji prac dyplomowych

- ISW_praca teoretyczna_ promotor _ recenzent  |  - IM_praca teoretyczna_ promotor _ recenzent

- ISW_praca artystyczna_ promotor _ recenzent  |  - IM_praca artystyczna_ promotor _ recenzent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCENA PRACOWNIKA za okres 2015-2016

Szanowni Państwo, poniższy dokument zawiera istotne informacje na temat obowiązkowej oceny pracownika. Po szczegóły, w tym po stosowne załączniki proszę zgłaszać się do Dyrektora swojego Instytutu.

Dziekan Wydziału Artystycznego
Dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

ZARZĄDZENIE DO OCENY PRACOWNIKA PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacja dla pracowników - delegacja służbowa (pdf)
   - link do delegacji zagranicznych http://www.dwz.uz.zgora.pl/wyjazdy-za-granice/

2. Zarządzenie Dziekana - wyjazdy studenckie (pdf)