Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych

i Artystyczno-Pedagogicznych podległych MNiSW