::: kursy przygotowawcze

kursy malarstwa i rysunku  |  kursy muzyczne  |

Bezpłatne konsultacje i korekty prac.

Instytut Sztuk Wizualnych Wydział Artystyczny w Uniwerytecie zielonogórskim zaprasza kandydatów
na studia z zakresu sztuk plastycznych do skorzystania z bezpłatnych konsultacji prac plastycznych -
malarskich i rysunkowych.
Konsultacje odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki w godz. 12.00-14.00.
Informacja w sekretariacie pok. 104 przy ul. Wiśniowej 10 w Zielonej Górze.
Koordynatorem jest Pani dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ,
kontakt: kursmalarstwa@wp.pl, tel. 663 303 859


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURSY MALARSTWA I RYSUNKU

Instytut Sztuk Wizualnych Wydział Artystyczny w Uniwersytecie Zielonogórskim organizuje kursy przygotowawcze w zakresie malarstwa i rysunku. Oferta przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe, artystyczne: Akademie Sztuk Pięknych, Uniwersyteckie Wydziały Artystyczne oraz Pedagogiczne na kierunki: GRAFIKA, MALARSTWO, EDUKACJA ARTYSTYCZNA, RZEŹBA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, WZORNICTWO, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, MULTIMEDIA, ale także dla osób pragnących rozwijać swoje predyspozycje artystyczne. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach przez artystów, pracowników Wydziału Artystycznego, Uniwersytetu Zielonogórskiego. Program opiera się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do możliwości, predyspozycji i zainteresowań słuchaczy.

Zajęcia:
Program opiera się o następujące przedmioty: malarstwo i rysunek. Zajęcia z malarstwa pozwalają na zapoznanie się z podstawowymi technikami malarstwa sztalugowego. Słuchacze poszerzają swoją wiedzę na temat klasycznie rozumianego rysunku, znajomość proporcji, światłocień, rysunek autonomiczny, użytkowy, ilustracyjny i komiksowy itp.
Ćwiczenia z rysunku obejmują:
Studium martwej natury, przedmiotu, wnętrza, architektury i detali architektonicznych.
Rysunek perspektywiczny figur płaskich, brył graniastych oraz brył obrotowych.

Ćwiczenia z malarstwa obejmują:
Studium martwej natury, szkice kolorystyczne, kompozycje tematyczna (barwa, kolor, przestrzeń i kompozycja malarska)

Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych:
Kurs przewiduje 32 godzin rysunku i 16 godzin malarstwa

Baza dydaktyczna
Sprzęt i pracownie plastyczne Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, sztalugi, deski do rysowania, rekwizyty, martwe natury itp.

Materiały:
Należy przynieść ze sobą kartony/brystole o wymiarach 100x70 cm, kartki A4, ołówki miękkie i twarde, gumki do ścierania, farby wodne (akryle, tempery) i pędzle.
Dodatkowe konsultacje:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 12.00, Wydział Artystyczny, ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra
Opłata za kurs - 600 zł (za cały kurs)

Wpłaty należy wnosić na konto

Kredyt Bank S.A. O/Zielona Góra 42 1500 1810 1218 1004 4483 0000
z dopiskiem:
Wydział Artystyczny - Kurs Rysunku, imię i nazwisko uczestnika.

Zapisy
- Instytut Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny UZ, ul Wiśniowa 10, Zielona Góra, w godz. 8.00-15.00, tel. 068 3282967,

Opiekun kursu:

dr hab. Magdalena Gryska, tel. 663303859, e-mail: kursmalarstwa@wp.pl
Aktualne informacje na stronie:
http://www.wa.uz.zgora.pl/kursy
http://www.facebook.com/kursisw


Zajęcia -
Wydział Artystyczny, ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra, warunkiem przystąpienia do zajęć jest okazanie potwierdzenia wpłaty za miesiąc.

::: do góry :::