::: Ocena procesu kształcenia za rok akademicki 2016/17

Konkurs - IX edycja ewaluacji procesu kształcenia 30.01-15.03.2017

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają do udziału
w konkursie – ewaluacja procesu kształcenia.

Informacja dla studentów w pliku pdf