::: informacje dla studentów dyplomantów (przygotowanie)

informacja praca dyplomowa i egzamin  | informacja o przygotowaniu dokumentacji artystycznej

wzór podań - oswiadczenie studenta do pracy dyplomowej  |  oświadczenie o gotowości części artystycznej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W załączeniu instrukcja otrzymana z Centrum Komputerowego dot. "OSA": plik pdf opisujący przebieg workflow analizy antyplagiatowej OSA w modułach UZ. Zawiera on szczegółowe omówienie następujących po sobie czynności, które należy wykonać zarówno po stronie pracownika dziekanatu, jak i studenta oraz promotora.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla studentów przygotowujących się
do obrony pracy dyplomowej

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze następuje po zaakceptowaniu gotowej pracy przez jej promotora. Zanim praca zostanie zatwierdzona przez promotora student musi wczytać pracę
i przesłać ją do promotora w pliku pdf (bez oświadczenia, podziękowań i załączników) na swoim module studenckim StudNet. Następnie należy:
# złożyć pracę dyplomową w dziekanacie (oświadczenie na końcu pracy – druk do pobrania na stronie), minimum jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie:
(Instytut Muzyki – 2 sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych – 3 sztuki)
wraz z płytą w formacie pdf w jednym pliku. Oświadczenie osobno zeskanowane z podpisem.
# pisemne potwierdzenie od promotora artystycznego o gotowości części artystycznej
(kierunki: AW, Grafiki, EASP i Malarstwo) – wzór do pobrania ze strony

Zgodnie z regulaminem studiów pracę należy złożyć:
- do 15 lutego, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr zimowy (Malarstwo 3,5letnie)
- do 30 czerwca, jeśli ostatni semestr studiów przypada na semestr letni.
W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin składania pracy do końca sesji poprawkowej.
W terminie do 10 lutego (dla pierwszej grupy) i do 20 czerwca (dla drugiej grupy) należy:
- dostarczyć zdjęcia (4 szt. 4,5 x 6,5 bez ramek, zapakowane do podpisanej imieniem, nazwiskiem
  i nazwą kierunku koperty - zdjęć nie podpisywać)
,
- wpłacić za dyplom 60,- zł,
- uregulować zaległości finansowe (informację można uzyskać w dziekanacie)
- dostarczyć indeks (najpóźniej w dniu składania pracy dyplomowej tj. 2 tyg. przed planowanym
  terminem obrony
)
Powyższe wymagania niezbędne są do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Przy odbiorze dyplomu należy mieć:
# rozliczoną obiegówkę w studenckim module www,
# legitymację studencką (studenci studiów I stopnia broniący się w terminie zachowują legitymację ze względu na jej ważność do końca października, wraz z rozpoczęciem studiów II stopnia posługują się tą samą legitymacją)
# jedną płytę z dokumentacją części artystycznej pracy - dotyczy kierunków: AW, Grafika, EASP, Malarstwo – instrukcja przygotowania płyty i wysłania dokumentacji do Instytutu Sztuk Wizualnych znajduje się na stronie wydziału w zakładce
„praca dyplomowa – informacje”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plik opisu w postaci: _doc ; _pdf

Sposób przygotowania formatki do archiwizacji prac dyplomowych
/ część artystyczna.


1. Rok akademicki:
2. Kierunek:
3. Nazwisko:
4. Imię:
5. Temat pracy artystycznej:
6. Promotor pracy artystycznej:
7. Recenzent pracy artystycznej:
8. Temat pracy teoretycznej:
9. Promotor pracy teoretycznej:
10. Recenzent pracy teoretycznej:

Zapisane w pliku w formacie .doc lub .rtf

1.Tworzymy katalog z następującym opisem:

Nazwisko_Imie_Kierunek_Typ studiow_rok obrony
Np. Kowalski_Adam_AW_licencjat_2015 (nie używamy polskich znaków)

2.Wewnątrz katalogu umieszczamy dokumentację elektroniczną
w postaci plików w podanych niżej formatach:

a. jpg – gdzie minimalny wymiar dłuższego boku wynosi
3000 pikseli (reszta z proporcji) przy rozdzielczości 300 ppi.

b. tiff - gdzie minimalny wymiar dłuższego boku wynosi
3000 pikseli
(reszta z proporcji) przy rozdzielczości 300 ppi.

c. pdf w przypadku katalogu realizowanego jako dokumentacja
na kierunku architektura wnętrz z elementami graficznymi wewnątrz o minimalnej rozdzielczości 300 ppi.


d. .doc ; .rtf prosimy o dostarczenie tekstów (min. 3/4 formatu A4) związanych z pracą artystyczną (sensowny tekst do obrony).

3. Każdy z plików proszę opisać wg następującego wzoru:

Nazwisko_Imie_Kierunek_Typ studiow_rok obrony_numer pliku.jpg (tiff, pdf...etc)

Np. Kowalski_Adam_Malarstwo_licencjat_2015 _001.jpg
(nie używamy polskich znaków)

Dokumentacje w tej postaci dostarczamy do weryfikacji spakowane jako archiwum .zip i umieszczamy na jednym z portali wymiany plików: wetransfer.com lub drive.google.com wysyłając powiadomienie pod adres:
dyplomyisw@gmail.com

Czas weryfikacji plików to 2-3 dni robocze. Proszę to uwzględnić przy przesyłaniu plików (!!)

W treści umieszczamy opis oraz podajemy swój adres zwrotny e-mail:
Nazwisko_Imie_Kierunek_Typ studiow_rok obrony

W ten sam sposób przygotowujemy pliki na płytę CD jak wyżej.
Płytę opisujemy: Nazwisko_Imie_Kierunek_Typ studiow_rok obrony