::: informacje dla studentów dyplomantów (przygotowanie)

wzór podań - Intytut Muzyki wzór strony tytułowej  |  Instytut Sztuk Wizualnych wzór strony tytułowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zasady składania prac 2020/2021 BOS Wydział Artystyczny

2. Procedura przeprowadzania obron Wydział Artystyczny 2020/2021

3. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.

4. Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej.

5. Podanie o zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie na odległość.

6. Pakiet instrukcji/harmonogramu/protokoły/oswiadczenia dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie na odległość.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe zasady dotyczące prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Instytucie Muzyki w dyscyplinie sztuki muzyczne (pdf)

Zał. 1 IM: Wzór strony tytułowej teoretycznej części pracy dyplomowej.
Zał. 2 IM: Oświadczenie studenta o oryginalności pracy dyplomowej.
Zał. 3 IM: Oświadczenie promotora o gotowości artystycznej części pracy dyplomowej.
Zał. 4 IM: Formatka = plik opisu pracy dyplomowej na nośniku elektronicznym.
Zał. 5 IM: Deklaracja studenta EASM I st. – wybór formy artystycznej części dyplomu.
Zał. 6 IM: Deklaracja studenta EASM II st. – wskazanie dyplomowego bloku przedmiotów fakultatywnych wraz ze wskazaniem pracowni dyplomowej.
Zał. 7 IM: Wniosek o otwarty przebieg egzaminu dyplomowego.
Zał. 8 IM: Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na korzystanie przez UZ z pracy dyplomowej do celów dydaktycznych oraz promocyjnych.
Zał. 9 IM: Wzór podania – tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów na język obcy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe zasady dotyczące prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Instytucie Sztuk Wizualnych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. (pdf)

Zał. 1 ISW: Wzór strony tytułowej teoretycznej części pracy dyplomowej:
Zał. 2 ISW: Oświadczenie studenta o oryginalności pracy dyplomowej:
Zał. 3 ISW: Oświadczenie promotora o gotowości artystycznej części pracy dyplomowej.
Zał. 4 ISW: Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na korzystanie przez UZ
z pracy dyplomowej do celów dydaktycznych oraz promocyjnych.
Zał. 5 ISW: Instrukcja przygotowania dokumentacji artystycznej części pracy dyplomowej – dla recenzenta oraz do akt i archiwum ISW.
Zał. 6 ISW: Regulamin aneksu do części artystycznej dyplomu.
Zał. 6.1 ISW: Wstępna deklaracja realizacji aneksu.
Zał. 6.2 ISW: Końcowa deklaracja realizacji aneksu.
Zał. 6.3 ISW: Opinia opiekuna aneksu.
Zał. 6.4 ISW: Instrukcja przygotowania dokumentacji aneksu do archiwum ISW.
Zał. 7 ISW: Wniosek o otwarty przebieg egzaminu dyplomowego.
Zał. 8 ISW: Podanie o tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------