::: informacje dla studentów dyplomantów (przygotowanie)

informacja praca dyplomowa i egzamin  | informacja o przygotowaniu dokumentacji artystycznej

wzór podań - oświadczenie studenta do pracy dyplomowej  |  oświadczenie o gotowości części artystycznej

                 - Intytut Muzyki wzór strony tytułowej  |  Instytut Sztuk Wizualnych wzór strony tytułowej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dla studentów przygotowujących się
do obrony pracy dyplomowej

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze następuje po zaakceptowaniu gotowej pracy przez jej promotora. Student musi wczytać pracę i przesłać ją do promotora w pliku pdf (bez oświadczenia, podziękowań i załączników) na swoim module studenckim StudNet. Po pozytywnym zatwierdzeniu pracy w systemie JSA pracę należy przesłać w całości przez studenta i promotora do ORPD i dopiero wówczas można ją złożyć w dziekanacie.

Informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej:
#
strona tytułowa (wzór na stronie wydziału w zakładce praca dyplomowa informacje)
#
oświadczenie na końcu pracy (druk do pobrania na stronie wydziału w zakładce j.w.),
#
wszystkie egzemplarze pracy w miękkiej okładce
(Instytut Muzyki –
2 egzemplarze, Instytut Sztuk Wizualnych – 3 egzemplarze)
#
jedna płyta w formacie pdf z pracą w jednym pliku. Oświadczenie osobno zeskanowane
z podpisem. Płyta ma być przyklejona do jednego egzemplarza pracy dyplomowej.

#
pisemne potwierdzenie od promotora artystycznego o gotowości części artystycznej (dotyczy kierunków: Architektura Wnętrz, Grafika, Sztuki Wizualne, Malarstwo) – wzór na stronie wydziału w zakładce j.w.

Zgodnie z regulaminem studiów pracę należy złożyć do 30 czerwca.
W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin składania pracy do końca sesji poprawkowej.

W terminie do 20 czerwca należy:
- dostarczyć zdjęcia (4 szt. 4,5 x 6,5 bez ramek, zapakowane do podpisanej imieniem, nazwiskiem
  i nazwą kierunku koperty - zdjęć nie podpisywać)
,
- wpłacić za dyplom 60,- zł,
- uregulować zaległości finansowe (informację można uzyskać w dziekanacie)

Pracę należy złożyć na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony, w momencie składania pracy student musi mieć wszystkie zaliczenia w systemie e-indeks.

Przy odbiorze dyplomu należy mieć:
# rozliczoną obiegówkę w studenckim module www,
# legitymację studencką (studenci studiów I stopnia przy odbiorze dyplomu do 30.09 w roku ukończenia studiów zachowują legitymację, wraz z rozpoczęciem studiów II stopnia posługują się tą samą legitymacją)
# jedną płytę z dokumentacją części artystycznej pracy - dotyczy kierunków: AW, Grafika, Malarstwo, Sztuki Wizualne – instrukcja przygotowania płyty i wysłania dokumentacji do Instytutu Sztuk Wizualnych znajduje się na stronie wydziału w zakładce „praca dyplomowa – informacje”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plik opisu w postaci: _doc ; _rtf
wzór do pobrania: Nazwisko_Imie_TypStudiow_rokobrony_formatka.rtf

Sposób przygotowania formatki do archiwizacji prac dyplomowych
/ część artystyczna.


1. Rok akademicki:
2. Kierunek:
3. Nazwisko:
4. Imię:
5. Temat pracy artystycznej:
6. Promotor pracy artystycznej:
7. Recenzent pracy artystycznej:
8. Temat pracy teoretycznej:
9. Promotor pracy teoretycznej:
10. Recenzent pracy teoretycznej:

Zapisane w pliku w formacie .doc lub .rtf

1.Tworzymy katalog z następującym opisem:

Nazwisko_Imie_Kierunek_Typ studiow_rok obrony
Np. Kowalski_Adam_AW_licencjat_2015 (nie używamy polskich znaków)

2.Wewnątrz katalogu umieszczamy dokumentację elektroniczną
w postaci plików w podanych niżej formatach:

a. jpg – gdzie minimalny wymiar dłuższego boku wynosi
3000 pikseli (reszta z proporcji) przy rozdzielczości 300 ppi.

b. tiff - gdzie minimalny wymiar dłuższego boku wynosi
3000 pikseli
(reszta z proporcji) przy rozdzielczości 300 ppi.

c. pdf w przypadku katalogu realizowanego jako dokumentacja
na kierunku architektura wnętrz z elementami graficznymi wewnątrz o minimalnej rozdzielczości 300 ppi.


d. .doc ; .rtf prosimy o dostarczenie tekstów (min. 3/4 formatu A4) związanych z pracą artystyczną (sensowny tekst do obrony).

3. Każdy z plików proszę opisać wg następującego wzoru:

Nazwisko_Imie_Kierunek_Typ studiow_rok obrony_numer pliku.jpg (tiff, pdf...etc)

Np. Kowalski_Adam_Malarstwo_licencjat_2015 _001.jpg
(nie używamy polskich znaków)

Dokumentacje w tej postaci dostarczamy do weryfikacji spakowane jako archiwum .zip i umieszczamy na jednym z portali wymiany plików: wetransfer.com lub drive.google.com wysyłając powiadomienie pod adres:
dyplomyisw@gmail.com

Czas weryfikacji plików to 2-3 dni robocze. Proszę to uwzględnić przy przesyłaniu plików (!!)

W treści umieszczamy opis oraz podajemy swój adres zwrotny e-mail:
Nazwisko_Imie_Kierunek_Typ studiow_rok obrony

W ten sam sposób przygotowujemy pliki na płytę CD jak wyżej.
Płytę opisujemy: Nazwisko_Imie_Kierunek_Typ studiow_rok obrony