::: Praktyki studenckie

Linki do sylabusów praktyki Instytut Muzyki/rok akademicki 2020/2021:

1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/rok II/semestr III/Śródroczna praktyka wychowawcza/
https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/course/showCourseDetails/1158132

2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/rok II/semestr IV/Praktyka w zakresie nauczania muzyki/
https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/course/showCourseDetails/1207266

 

Linki do sylabusów praktyki Instytut Sztuk Wizualnych/rok akademicki 2020/2021:

1. Architektura Wnętrz / semestr VI / Praktyka Zawodowa Ciągła / link do sylabusa
https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/course/showCourseDetails/1155358

2. Grafika / semestr VI / Praktyka Zawodowa Ciągła / link do sylabusa
https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/course/showCourseDetails/977353

3. Sztuki Wizualne / semestr VI / Praktyka Zawodowa Ciągła / link do sylabusa


- Koordynatorzy_praktyk_na_Wydziale Artystycznym
(doc)

- Porozumienie_o_organizowaniu_praktyk studenckich _druk obowiazuje_od_1_grudnia_2020 (doc)

- Skierowanie_na_praktyke_druk_obowiazujacy_od_1_grudnia_2020 (doc)